Zgłoszenia na rangę tester

Jeśli masz trochę wolnego czasu i chcesz wspomóc rozwijanie projektu MailShare w aktywny sposób możesz starać się o rangę Tester.

Poniżej opiszę pokrótce co robi Tester


Obowiązki Testera:
 • Testowanie nowych skrzynek (zarówno przed napisaniem dll jak i po)
 • Testowanie nowych funkcji Programu, zanim nowa wersja zostanie upubliczniona
Miło widziane zachowania testerów:
 • Propozycje nowych funkcji
 • Propozycje nowych skrzynek
 • Propozycje rozwiązań problemów które znalazł


Jeśli dalej masz ochotę na testowanie napisz tutaj krótkie podanie z prośbą o przyznanie wyżej wymienionej Rangi.

Dlaczego warto zostać testerem?
 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania użytkownik otrzymuje rangę Junior tester. Posiada dostęp do specjalnego działu z propozycjami skrzynek itp.
 2. W okresie próbnym (jest on nieokreślony czasowo) Użytkownik ma czas aby się wykazać.
 3. Jeśli sumiennie wykonywał powierzone mu zadania otrzymuje rangę Tester z dostępem do całego działu z (tu nie mogę doprecyzować...) Dowiecie się jak jak się postaracie
 4. Sumienne wykonywanie obowiązków Testera skutkuje także nagrodzeniem Użytkownika przez administracje zaprzyjaźnionego forum p2m.net.pl rangą MSTester, posiadającą dostęp do wszystkich działów z Plikami do pobrania .


>> Podania proszę zamieszczać poniżej <<


Application for a TESTER

If you have free time and want to support MailShare we encourage you to join us

Now I write what TESTER do

Duties:
 • Testing new mailboxes (before as well as after writing DLL)
 • Testing new fucntions of MailShare before new version is released
Additional features of TESTERS:
 • Ideas for further devolopment of the MailShare
 • Suggestions for the new mailboxes
 • Solutions for problems you find

If you still wanna be a MailShare TESTER write short application to get rank


Why it's worth to be a Tester ?
 1. After we verify your application you will get Junior tester rank. That users have acces to special section of MailShare Board with threads available only for them
 2. During trial, user can show what he got
 3. If JT honestly is doing his job will be promotef with Tester rank with acces to whole section
 4. If You are good Tester here, with testing and doing your job, the administration of p2m.net.pl will promote you to rank MS TESTER on this board too (full access to Download)


>> Applications put underneath <<